Wykonanie koncepcji budowy ulic osiedla w Chwaszczynie

'Zakończono: Listopad 2012'

Opis realizacji:

Wykonanie koncepcji budowy ulic: Żeromskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Leśmiana, Asnyka, Stafa I Norwida w Chwaszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą. Wykonanie koncepcji budowy układu drogowego, organizacji ruchu, koncepcji infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego, kompletnej inwentaryzacji zieleni i oceny dendrologicznej.

Projekty:
Referencje:

powrót