Nadzór inwestorski branży drogowej nad zagospodarowaniem fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą

'Rozpoczęcie: Listopad 2013'

'Zakończenie: Wrzesień 2014'

Opis realizacji:

Inwestor: Gmina Gdynia

W ramach projektu zostaną wykonane nowe schody na molo z wymianą części istniejącej nawierzchni oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Planuje się także budowę siedzisk plażowych w konstrukcji żelbetowej i wykończonej z drewna. Zostanie stworzona przestrzeń publiczna poprzez nasadzenie Żywopłotów, krzewów, bylin, traw ozdobnych oraz umacniających piasek plażowy.

Zdjęcia:
R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad

powrót