Wielobranżowy nadzór inwestorski „Budowy ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”

'Rozpoczęcie: 29 Sierpień 2014'

Opis realizacji:

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

Realizacja ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu oraz budowę sprawnego i skutecznego systemu odwodnienia pasa drogowego ulicy Żukowskiej.
W ramach projektu zostaną wybudowane chodniki, opaska i inne elementy wyposażenia drogi.
W zakres opracowania wchodzi także budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz lokalna przebudowa lub zabezpieczenie towarzyszącej infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową drogą. Zaprojektowane rozwiązania maja zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zdjęcia:
R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad

powrót