Oferujemy

• budowlane ekspertyzy techn.-ekonom.
• inwentaryzacje
• nadzór budowlany
• uzyskanie pozwoleń na budowę
• kosztorysowanie
• brukarskie usługi
• budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
• drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
• budownictwo - mosty wiadukty
NOWOŚĆ!!!   Przeglądy okresowe obiektów budowlanych - OFERTA PDF

Przykładowe ceny usług kosztorysowych:

LP. Opis Ceny netto
Należy doliczyć podatek VAT (23%)
1 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym). 10,00 zł za pozycję
(minimum 300 zł za kosztorys)
2 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). 15,00 zł za pozycję
(minimum 500 zł za kosztorys)
3 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). 15,00 zł za pozycję
(minimum 500 zł za kosztorys)
4 Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego 20,00 zł za pozycję kosztorysową
(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
5 Wykonanie przedmiaru robót na budynku 30,00 zł za pozycję jednak nie mniej niż 500 zł za kosztorys 
(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
6 Kosztorys na podstawie dokumentacji 4,00% wartości robót - minimum 500 zł za kosztorys
(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
7 Kosztorys podwykonawczy wraz z obmiarami na budowie 3,0% - minimum 300 zł za kosztorys
8 Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów od 500 zł za jeden kosztorys
zależnie od liczby pozycji)
9 Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu od 10,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację
10 Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru Dla robót budowlanych: 25,00 zł za pozycję, lecz nie mniej niż 500 zł za jedną weryfikację

Dla prac instalacyjnych: 1,5% wartości robót, lecz nie mniej niż 300 zł za jedną weryfikację
11 Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych
aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen)
od 1000,00 zł za kosztorys jednego domu
(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
12 Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) 3,0% do 5,0% od wartości prac projektowych PB+PW
Lub 30,00 zł za pozycję
(Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)

POBIERZ PDF

Zapraszamy do współpracy