Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, elektrycznej i sanitarnej we Władysławowie

Zakończono: 'Sierpień 2013'

Opis realizacji:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, elektrycznej i sanitarnej inwestycji pt. "Budowa ciągu pieszo jezdnego z wydzielonym pasem dla ruchu rowerowego w części ulicy Łąkowej we Władysławowie.

powrót