Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Leźnie

'Zakończono: Maj 2012'

Opis realizacji:

Gmina Żukowo

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz drogowej nad budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leźno

Referencje:

powrót