Pełnienie funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru branży drogowej w Gminie Kosakowo

'Zakończono: Styczeń 2013'

Opis realizacji:

Pełnienie funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru branży drogowej podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kosakowo w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa przebudowa infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego.

Zdjęcia:
R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad

powrót