Pełnienie funkcji i obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych w Porcie Lotniczym Gdynia

Zrealizowane: 'Sierpień 2013'

Opis realizacji:

Pełnienie funkcji i obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo

Zdjęcia:
R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad R.G Ryszard Gad

powrót